Originální kolekce šperků z české dílny kacziss_originals je inspirována učením Tradiční evropské medicíny o živlech a temperamentech.

Náramky vyrábíme z přírodních kamenů nejvyšší kvality. Kameny nedobarvujeme, nevoskujeme a nesléváme. 

Jejich překrásné zbarvení je stoprocentním dílem přírody. I přes shodnou kombinaci minerálů je proto každý náramek originál.

Když pomineme vrozenou konstituci (temperament), je složení živlů v našem těle proměnlivé a reaguje na aktuální rozpoložení (temperatio). Proto je vhodné náramky vybírat intuitivně.

Minerály byly v antice a středověku běžnou součástí lékáren. Drtily se na prášek. Užívaly se zevně i vnitřně a  měly vysokou cenu. Ve spisech sv. Hildegardy z Bingenu se dočítáme o jemných metodách péče pomocí achátu, karneolu nebo třeba jaspisu.

Také Paracelsus věřil v zázračnou moc prášků z polodrahokamů a v převážné většině svých receptů některé z nich uvádí. Tak jako zavedl nauku o signaturách u rostlin, díval se podobně i na drahé kameny. Kupříkladu barva rubínu odkazovala na lidskou krev. 

Dalším velkým přírodovědcem a obdivovatelem drahých kamenů byl Johann Wolfgang Goethe, který ve svém Faustovi píše.

„A kupy zlata byly mé
a drahokamy přeskvostné:
jen smaragdu lze právo dát
na prsou tvých se zelenat.”