Tradiční evropská medicína představuje celostní pohled na jednotu těla s duší a duchem, vnímá člověka v kontextu jeho životního prostředí a kosmu. Řídí se zákony přírody, jejími přirozenými prostředky a postupy.

Ústředním prvkem filozofie TEM je život v harmonii. Klade si za cíl člověka ochránit před stresem a poskytnout mu impulzy k návratu do rovnováhy.

Myšlenkový koncept Tradiční evropské medicíny je v našem kulturním prostředí zakotven již vice než 2 500 let. Čerpá z poznání a zkušeností našich předků, přičemž zůstává otevřen novým objevům dnešní doby.

Zahrnuje historická období od řecko-helénského, přes římsko-latinské, židovsko-hebrejské, keltské, germánské, slovanské atd. Inspirovala se však i vzdálenějším kulturním prostředím, jako byla např. Persie, Indie, Čína, Tibet - nejvíce znalostí z Východu se k nám dostalo po Hedvábné stezce. Ze Západu pak díky zámořským objevům.

Tato komplexní nauka zahrnuje témata od historie medicíny, filozofie, náboženství, mytologie, chemie, fyziky, botaniky, teorie signatur, humorální teorie, laboratorní metody až po astrologii.

Pojem Tradiční evropská medicína (TEM) vznikl až v 21. století na základě snah alternativních medicínských směrů v německy mluvících zemích. Od roku 2008 je pod ochranou Unesco jakožto nehmotné kulturní dědictví

Do České republiky ji přináší projekt tem·peratio v čele s Mgr. Pavlou Vackovou, která je první českou certifikovanou terapeutkou TEM u nás.

Rozhovor Pavly s Bohumilem Juklem, předním českým bylinářem a poradcem pro tem·peratio v oblasti fytoterapie.