TEST - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste vyplnili test a máte zájem o více informací k tématům Tradiční evropské medicíny (TEM), a tímto  vás prosíme o potvrzení souhlasu se zpracováním vašich osobních dat:

 1. Uděluji tímto svůj výslovný souhlas společnosti Tradiční evropská medicína s.r.o., IČO: 14294010, Spisová značka: C 363511 zapsaná u Městského soudu v Praze, Sídlo: Pod višňovkou 2092/28, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00, e-mail: info@temperatio.cz (dále jen „TEM“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EU 679/2016 (GDPR) zpracovávala výše uvedené osobní údaje týkající se mojí osoby.
 2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uvedené údaje budeme zpracovávat za účelem informování o výsledku testu temperamentu a informování o TEM. Výsledky testů sbíráme pouze pro naše interní vyhodnocení a statistiku.
 3. Údaje budou zpracovány po dobu 3 let od posledního kontaktu s Vámi, pokud dříve nepožádáte o výmaz údajů
 4. Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci umožňují. 

  Můžeme předat Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu následujícím kategoriím příjemců:

  -   svým smluvním partnerům, které správce potřebuje pro svoji běžnou činnost a realizaci smluvního vztahu s Vámi, například dodavatelům informačních technologií, účetním, daňovým a právním poradcům apod.;

  -  jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti TEM (například soudům, Policii ČR apod.).

 5. Vaše práva
 • právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
 • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.