"Vystupuji z hlubin své nehybné Vody. Nechávám Oheň, ať vysuší mé vnitřní mokřady.
Přináší mi teplo, které ve mně probudí vůli k Životu a pohybu."

Produkty pro vodní flegmatiky v těle rozpohybují stojaté vody. Přinášejí sucho a horko, které nás zbavuje vnitřní tíhy. Povzbuzující péče o náš vnitřní oheň se projeví lehkostí, zápalem a chutí do Života.