Tradiční evropská medicína (TEM) vychází z evropského myšlenkového modelu o rovnováze těla i duše.

Člověka nazírá celostně – individualitu vnímá, podporuje a udržuje. Zajímá se o kontext, prostředí a vlastní životní příběh.

Opírá se o nauku o čtyřech živlech a čtyřech tělních tekutinách, která sleduje souvislosti mezi čtyřmi protichůdnými principy: sucho, vlhko, chlad a teplo.

Tradiční evropská medicína není učení nových poznatků. Je to rozpomínání na to, co jsme znali, co znali naši předkové a jejich předkové. Je to hluboce zakořeněné vědění v nás. 

Za posledních pár století bylo ztraceno mnoho znalostí, čas prověřil historické omyly i postupy. Přesto dnes stále roste zájem o to, co se zachovalo. Toužíme se opřít o náš vlastní srozumitelný léčebný systém.

Tradiční evropská medicína navrací filozofii do péče o zdraví. Pomocí filozofie totiž měníme svá přesvědčení, postoje a vztah k vlastnímu životu a zdraví. 

Zatímco západní školská medicína vychází z dat založených na důkazech, TEM hledá zdroje svého poznání ve zkušenosti. Vkládá důvěru do poznání, které zrálo po staletí, namísto slepé důvěry v diplom jedince. Proto není jejím cílem vědecké bádání. Soustřeďuje se na poznání, pochopení, doplnění a výklad polozapomenutých souvislostí.

Naši předkové o své zdraví pečovat uměli a museli, zanechali nám živé dědictví orientované na praxi.

TEM se na život dívá s radostí. Mimo bylinné produkty a wellnes procedury doporučuje tanec, koupání, duchovní rozjímání při popíjení bylinkových nápojů, v rozumné míře se nezříká alkoholu a nabízí nespočet zdravých, lahodných receptů do kuchyně.

Cílem je dosáhnout rovnováhy pomocí stravy, bylin, cvičení a terapeutické péče o tělo i duši. Proto hovoříme o udržení se ve zdraví, nikoli o léčbě nemoci. 

Moudrost je stále stejná. Jen slova se mění, jejich obsah slábne, překlady vyčichnou a nedorozumění přibývá. To, co zůstává, je určitá esence poznání, která má zůstat zachována. 

Rozhovor Pavly s Bohumilem Juklem, předním českým bylinářem a poradcem tem·peratio v oblasti fytoterapie