Co je to vlastně spiritualita? Je to něco, co máme všichni, nebo jen někteří vyvolení? Je to něco, co se dá naučit, nebo je to dar z nebes? Je to něco, co se týká jen našeho osobního života, nebo má i společenský význam? Na tyto a další otázky se snaží odpovídat lidé už od nepaměti.

V tomto blogu se budeme snažit ukázat, že evropská spiritualita není jen o náboženství, ale také o kultuře, umění, filozofii, psychologii a osobním rozvoji. Na spiritualitu se podíváme jako na způsob sebepoznání, který nám pomáhá lépe pochopit sebe sama, ostatní lidi a svět. 

Spiritualita je nedílnou součástí TEM založené na duchovní tradici Evropy,  Je velmi rozmanitá a otevřená různým vlivům a inspiracím z jiných kultur a tradic.

Co je to spiritualita

Spiritualita je hledání smyslu a hodnoty našeho života. Spojuje nás s něčím vyšším než jsme my sami, ať už je to Bůh, vesmír, příroda nebo naše vnitřní já. Spiritualita nám pomáhá najít své poslání, naplnit svůj potenciál a překonávat obtíže. Je také zdrojem radosti, míru a lásky.

Vztah spirituality a náboženství

Naše duchovnost nemusí nutně souviset s náboženstvím. Spiritualita je otevřená a pluralitní, protože každý člověk může mít svou vlastní cestu k poznání a růstu. Náboženství jsou spíše organizované formy spirituality, které mají svá pravidla, rituály a autority. Ty tvoří jakési opěrné body jejich duchovnosti. Některé z církví jsou více a jiné méně tolerantní k jiným názorům a tradicím. Spiritualita jako taková je však individuální a osobní zkušenost, která není omezena žádnou dogmatikou nebo institucí. 

Vztah mezi spiritualitou a Tradiční evropskou medicínou

Současná medicína se od duchovnosti často distancuje nebo ji ignoruje. To však není případ TEM, která vyrůstá na filozofických základech. Představa, že tělo lze léčit pouze mechanicky, je z pohledu TEM neúplná. 

TEM uznává, že naše zdraví a nemoc jsou ovlivněny nejen fyzickými, ale také psychickými, emocionálními a spirituálními faktory, které jsou neoddělitelné. 

Mezi tyto faktory patří:

 • víra ve smysl života: pomáhá nám najít motivaci a cíl, pro který žijeme
 • odvaha k životní změně: umožňuje nám přijmout a řešit problémy a využít je jako příležitost k růstu
 • schopnost udržet si naději v uzdravení: dodává nám sílu a optimismus, že se můžeme zotavit a zlepšit naši situaci
 • síla překonávat překážky: učí nás trpělivosti a odolnosti vůči stresu a bolesti

Jak vypadal celostní pohled v historii? Jako metafora nám poslouží růže. Kromě toho, že její fyzické tělo sloužilo jako přísada do čajových směsí nebo jako zdroj vzácných vonných olejů, měla i další poslání. V klášterních zahradách se o ni pečovalo podobně jako o oltář Panny Marie, její květ se používal k meditaci, růže léčila svou krásou i vůní. Své o tom věděla už první evropská “psychosomatička” svatá Hildegarda z Bingenu:

Příklady projevů spirituality v TEM

 • použití bylin a éterických olejů pro podporu duchovního růstu: některé byliny a vůně mají duchovní význam a mohou být používány k podpoře duchovního růstu.
 • práce s emocemi a vztahy: TEM vnímá emoce a vztahy jako důležité faktory pro zdraví. Jejich zkoumání může mít i duchovní přesah.
 • využití tvořivosti a imaginace: TEM podporuje tvořivost a imaginaci jako cestu ke spojení s vyšším zdrojem.
 • práce s přírodou: TEM vnímá přírodu jako léčivou sílu. Proto mnoho aktivit v rámci TEM  probíhá venku.

Spirituální inteligence opravdu existuje

Spirituální inteligence je schopnost vnímat, chápat a prožívat duchovní aspekty života. Pomáhá nám nalézt v životě smysl a řád. Ulevuje nám od tyranie ega, odpovídá na otázky svobodné vůle a zkoumá různé stavy vědomí. 

Někteří psychologové a výzkumníci se spirituální inteligenci snaží definovat a měřit jako jednu z mnoha forem inteligence, které jsou člověku vlastní. 

TEM považuje spirituální inteligenci za klíč ke schopnosti samoléčení. Přispívá ke spojení s naší vnitřní moudrostí, intuicí a kreativitou.  

Duchovní zdroje Evropanů

TEM využívá různé duchovní zdroje, včetně:

 • přírody - živly a přírodní jevy nás upozorňují na sílu stvoření, na harmonii a krásu světa, na cykly a zákony života. Pohled na hvězdnou oblohu nebo do plamenů ohně nás propojí se zdrojem, z něhož jsme vyšli.
  V TEM je příroda vnímána jako základní zdroj relaxace a uzdravení.

 • umění - poezie, hudba nebo obrazy často nesou hluboká duchovní poselství. Kladou otázky po smyslu života a ukazují nové perspektivy a možnosti duchovního růstu. Umění je formou duchovní praxe, která probouzí naši kreativitu.
  V TEM slouží umění k vyjádření emocí.

 • duchovních praktik - aktivity umožňující navazovat kontakt s Bohem, s naší vnitřní podstatou nebo s vyšší realitou. Kromě klasické meditace je to třeba půst.
  V TEM nám duchovní praxe pomáhá rozvíjet naši spirituální inteligenci, a tím posilovat psychickou odolnost.

 • pohanských tradic - dodnes živé kulturní a náboženské kořeny evropských národů. Ať už se jedná o keltské, germánské, slovanské nebo baltské tradice, všechny využívaly různých praktik a prostředků k léčení nemocí nebo ochraně před zlem. Například pomocí bylin, kamenů, amuletů, rituálů nebo modliteb..
  V TEM je pohanství ceněno pro svoji ritualizovanost.

 • komunit - společenství lidí, kteří sdílejí stejnou nebo podobnou duchovní cestu a podporují se navzájem v jejím prožívání.
  V TEM slouží komunity k výměnám informací a postojů.

 • etiky - soustava pravidel a hodnot, které určují, jak se člověk má chovat k sobě, k druhým a světu. Etika je způsob, jak projevit svou duchovnost v denním životě. Prověřuje nás v těžkých situacích, jako jsou konflikty, utrpení, odpovědnost. Pomáhá nám nalézt naši integritu.
  V TEM se projevuje humanistická etika, která ctí hippokratovsko-galénské principy.

Jak rozvíjet naši spiritualitu v každodenním životě

 • Ponořme se do čtení: knihy, články, eseje, básně, příběhy, které nás seznamují s duchovními učeními, zkušenostmi, inspiracemi a radami různých autorů a tradic. Nemusíme sáhnout hned po Bibli, co takhle Rainer Maria Rilke nebo J.R.R. Tolkien?
  Kdo ví, ve kterém textu objevíme svůj vlastní smysl existence.

 

 • Provádějme duchovní praxi: ať už je to modlitba, meditace, kontemplace nebo půst. Nejvíce rosteme v absolutním tichu.
  Kdo ví, kdy přijde moment, který změní náš pohled na svět jednou provždy.

 

 • Vytvořme si svůj duchovní prostor: místo, kde můžeme objevovat ticho vnější i vnitřní, odkud vyjdeme vědomější. Může to být váš pokoj, koutek v bytě, zahrada nebo kostel.
  Kdo ví, kdo nás v našem duchovním prostoru navštíví. 

 

 • Dopřejme si očistnou koupel: obyčejná horká koupel se může proměnit v dokonalý očistný rituál, pokud ji stanovíme tento záměr. Voda, která po nás zůstane, odplaví naše stará přesvědčení a vytváří prostor pro jasnou mysl.
  Kdo ví, čeho všeho nás léčivá voda zbaví.

 

 • Spojme se s přírodou: obrazy z přírody v nás neustále probouzejí úžas z procesu zrození a zanikání v obnovujících se cyklech. 
  Kdo ví, jaká bylinka k nám promluví naší řečí.

Když nevíme kudy kam, pomoc  nakonec stejně najdeme u živlů, podobně jako dávní antičtí mistři. Živly nám ukazují trvalost, nezávislost, proměnlivost.  Jsou součástí všech rituálů, ať už pohanských nebo náboženských. 

Vnímejme očistnou schopnost deště, sílu větru na kopci, žár ohně u táboráku, oporu půdy pod nohama.
Dotýkejme se kůry stromů, obklopme se květinami, dýchejme, dívejme se na hvězdy, žasněme. 
Potřebujeme to my i svět kolem nás.

Evropská spiritualita je neodmyslitelnou součástí Tradiční evropské medicíny, která vychází z bohatého dědictví evropských duchovních tradic. TEM nevidí člověka jen jako tělo, ale také jako duši a ducha. Respektuje jedinečnost a duchovní cestu každého z nás. TEM nabízí celostní pohled na zdraví, který zahrnuje nejen fyzické, ale také psychické, emocionální a spirituální aspekty naší bytosti.

Hodně štěstí na duchovní cestě

Vaše Pavla 🌿