Tradiční evropská medicína je pro každého člověka a pro každý jeho problém. Obrovskou výhodou je přizpůsobivost a takřka striktní individualizace.


Aneb jak praví německé přísloví: 

„Co kováři prospěje, ševce zahubí.“

TEM pozitivně ovlivňuje akutní i chronická onemocnění. Výhodou je kombinování různých terapeutických přístupů. Léčit náhlou cévní mozkovou příhodu metodami TEM je samozřejmě nesmysl. Předejít mu nebo posílit tělo při zotavování už možné je. Metody humorální medicíny zvyšují regenerační sílu organismu. 

Terapie pomocí Tradiční evropské medicíny se doporučuje převážně lidem, kteří jsou v konvenční medicíně považováni za „vyřazené z léčby“. Z TEM těží zejména „věčný pacient“, ať už hypochondr nebo člověk, u kterého školská medicína objektivně neshledává žádný zdravotní problém. Velmi dobře prospívá tam, kde západní lékaři označují příznaky za psychologické a psychosomatické.

Na rozdíl od homeopatie, kde podobné léčíme podobným, vytváří TEM v první fázi rovnováhu s opačným pólem. Tento přístup Contraria contrariis curantur znamená, že daný jev léčíme jeho protikladem. Zjednodušeně řečeno: ochlazujeme nadměrné horko nebo zahříváme nezdravý chlad.  Stejný postup volíme, pokud pacient trpí přílišnou vlhkostí  nebo suchem.

 

Humorální kvalita sestává vždy z kombinace parametrů struktury (vlhko - sucho) a energie (horko - chlad)::


Tradiční evropská medicína pracuje s člověkem celostně. Každá terapie začíná zhodnocením vrozené konstituce. Dále přichází na řadu faktor věku, ročního období a denního rytmu. 

Základní terapeutická doporučení se odehrávají v těchto oblastech:

Strava

(Hippokrates, Hildegarda, Paracelsus)  

Strava a zdravý životní styl, který odbourává škodlivé návyky a zlepšuje životní podmínky.

Fytoterapie

(Dioskurides, sv. Hildegarda z Bingenu, Paracelsus, evropské herbáře)

Vnější a vnitřní aplikace léčivých rostlin.

Tkáňové soli, homeopatie, spagyrika

Soli jsou základní minerální živiny, jejich rovnováha v těle posiluje naše zdraví.

Terapie chladem a teplem

Otužování nebo sauna je nám blízká. Balneologie, která naši zemi proslavila v celém světě, umíme v TEM pracovat se zábaly, rašelinou, olejovými extrakty nebo hydroterapií. Mnoho těchto metod jsme zdědili po známých praktiků jako byl Kneipp nebo Priessnitz.

Manuální terapie

Kdo by nikdy nepocítil příznivý dopad masáží nebo stimulace masážních zón. Velmi efektivní jsou i drenážní metody.

Pohyb

Velká škála možností pro každý temperament spočívá v tom pro člověka nejpřirozenějším nástroji pro zdraví a kondici, kterým je pohybová terapie v podobě procházek, plavání nebo i zdravého sezení.

Meditace

Kontemplace a životní řád podle klášterní medicíny a meditační a dechová cvičení nám přinášejí duševní hygienu, pomáhají nám zvládat stres. Jednotlivé koncepty se důkladně zkoumají a i dnešnímu člověku přinášejí nebývalé možnosti, jak uniknout stresu z přehlcení dnešní dobou.

Všechny tyto metody jsou nám důvěrně známé. Ale ruku na srdce. Opravdu si víte rady v každé z nich?

S láskou k vašemu zdraví