Projekt tem·peratio má za cíl šířit osvětu o Tradičí evropské medicíně a zasadit ji do našeho českého prostředí. Přínáší originální, ale i osvedčené produkty a rozšiřuje komunitu odborníků v oblasti fytoterapie, wellness i duševní terapie.

Tradiční evropská medicína (TEM) vychází z evropského myšlenkového modelu o rovnováze těla i duše. Člověka nazírá celostně – individualitu vnímá, podporuje a udržuje. Zajímá se o kontext, prostředí a vlastní životní příběh. Opírá se o humorální nauku o čtyřech živlech a čtyřech tělních tekutinách, která sleduje souvislosti mezi čtyřmi protichůdnými principy: sucho, vlhko, chlad a teplo.

Cílem je dosáhnout rovnováhy pomocí stravy, bylin, cvičení a terapeutické péče o tělo i duši.

Na tomto webu nalznete nejen produkty založené na recepturách podle TEM, ale i semináře a doplňkové zboží.